Huisregels Music2Cancer1. De minimale leeftijd om toegang te krijgen tot Music2Cancer is 12 jaar. Bij het niet kunnen tonen van een geldig identiteitsbewijs kan de toegang tot het terrein worden ontzegd.

2. U heeft kans dat u bij entree wordt gefouilleerd wanneer de beveiliging daar, zonder opgaaf van reden, uit veiligheid redenen voor heeft. Ook binnen kunt u gefouilleerd worden.

3. Het is verboden zaken mee te nemen als: drink- en etenswaren, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens, gevaarlijke voorwerpen, parfum, deodorant en overige spuitbussen of- flessen, paraplu’s, stoelen en krukjes e.d, verdovende middelen, drugs en dieren.

4. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van Music2Cancer professionele audio-, foto- en of video opnamen te maken.

5. (Semi-) professionele fotocamera’s zijn zonder schriftelijke toestemming van Music2Cancer verboden in de zaal, waaronder wordt verstaan camera’s met verwisselbare lenzen.

6. Het is verboden om zonder toestemming van Music2Cancer goederen te verhandelen, te flyeren, te sampelen of andere zaken te verspreiden rond of in de zaal van Music2Cancer. Bij overtreding van deze regel, worden eventuele schoonmaakkosten in rekening gebracht. Ook zullen wij een melding doen bij de politie.

7. Handel in en/of gebruik van (soft en /of hard) drugs is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd.

8. Mocht een bezoeker toch een of meer van bovengenoemde niet-toegestane voorwerpen bij zich dragen wordt dit zonder dat dit retour gevraagd kan worden in beslag genomen.

9. Het betreden van de zaal en het bijwonen van het evenement geschiedt op eigen risico van de bezoeker. Music2Cancer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bijwonen van het evenement (inclusief persoonlijk letsel, verlies en/of beschadiging van goederen).

10. Op de locatie is cameratoezicht en kunnen bezoekers gefilmd en gefotografeerd worden. Bij betreden van de locatie gaat de bezoeker hiermee akkoord.

11. Bezoekers stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

12. In en rond de zaal bent u verplicht aanwijzingen te volgen van organisatie, beveiliging, medisch team en andere partijen betrokken bij het evenement.

13. Overtreding van de huisregels kan uitzetting tot gevolg hebben.

14. Bij betreding van de locatie gelden de algemene voorwaarden van Music2Cancer. Deze zijn op onze website www.music2cancer.nl te vinden.

15. Hoewel wij ons houden aan het gehoorconvenant wordt op het evenement meer dan 85 decibel aan geluid geproduceerd. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele nadelige gevolgen die mogelijk kunnen ontstaan.

16. In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit huishoudelijk reglement dan kunt u contact opnemen info@events2cancer.nl

Versie 1.0, d.d. 01 januari 2019.